Van der Hoeven Nelissen Mediation Onderhandelen

U wilt geen mediator worden maar wel mediationvaardigheden gebruiken, bijvoorbeeld in uw dagelijke praktijk

Er is geen enkele reden om de inzet van het instrumentarium van de mediator te beperken tot formele mediations. Het is eerder andersom: door mediationvaardigheden tijdig in te zetten, kunnen conflicten voorkomen worden en dat is toch weer beter dan conflicten op te moeten lossen. En waarom gewacht totdat zich een probleem voordoet? Met mediationvaardigheden kun je ook kansen maximaal benutten. Denk aan een gemeente die budget heeft voor een multifunctioneel muziekcentrum: ook dan is het zaak de belangen van alle toekomstige gebruikers goed op elkaar af te stemmen en hoe beter dat proces loopt, des te beter het eindresultaat.

In het maatschappelijk leven draait het er vaak om belangen van verschillende belanghebbenden goed op elkaar af te stemmen en dat is precies wat je met het instrumentarium van de mediation doet. In onze zesdaagse training Van Onderhandelen naar Mediation reiken we u alles aan wat u nodig heeft om die rol te vervullen zonder dat u de jas van de mediator aantrekt.

De training bestaat uit twee driedaagse blokken

Blok I (drie aaneengesloten dage, residentieel)
Mediation betekent dat partijen hun onderhandeling voortzetten onder leiding van een mediator. Veel van wat belangrijk is voor onderhandelen, is dat ook voor mediation. Een mediation is immers niets anders dan een begeleide onderhandeling. Daarom richten we de aandacht in het eerste blok op die aspecten van onderhandelen die voor mediation relevant zijn. Aan de orde komen de Harvard-onderhandelingsmethode, conflicttheorie en de toepassing ervan, communicatie, creativiteit, macht en invloed en effecten van de basishouding gekoppeld aan persoonlijke integriteit.

De benodigde theorie wordt bondig uiteengezet. Vervolgens krijgen de deelnemers volop de gelegenheid de essentie van de theorie aan den lijve te ondervinden en ermee te experimenteren. Hiervoor worden specifieke oefeningen en rollenspellen gebruikt die ten dele met video worden nabesproken.

Blok II (drie aaneengesloten dagen, residentieel)
Tijdens de tweede drie dagen richten we de aandacht volledig op het mediationproces. In zes cases komen alle fasen van het proces aan de orde. Al doende komen structuur, vereiste basishouding en sociale vaardigheden uitgebreid aan de orde. Iedere deelnemer oefent twee keer in de rol van mediator.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Dominique Nelissen, een van de trainers. Zijn rechtstreekse nummer is 06 20 39 23 63.