Van der Hoeven Nelissen Mediation Onderhandelen

Dominique Nelissen

Drs D.J.M. NelissenDominique Nelissen (1954) studeerde arbeids- en organisatiepsychologie in Amsterdam en bestuurlijke informatiekunde in Tilburg.

Tot 1999 werkte hij op het gebied van human resources binnen het bankbedrijf en binnen advocatuur, accountancy en management consultancy. Hij deed dat vanuit verschillende rollen: als organisatieadviseur en als HR-eindverantwoordelijke.

In 1999 startte hij als zelfstandig adviseur, MfN Registermediator en trainer. Als trainer is hij gespecialiseerd in samenwerken, onderhandelen en mediation. Conflictmanagement maakt daar deel van uit.

Als mediator is hij voornamelijk actief op de volgende gebieden: werkgever-werknemer, samenwerkingsproblemen waaronder maatschappen, en letselschadezaken.

Als adviseur werkt hij op de gebieden HR en samenwerken en conflictmanagement en rekent grote professionals-organisaties tot zijn cliënten: advocaten, notarissen, fiscalisten, organisatieadviseurs en procesmanagers. Op het gebied van mediation publiceerde hij enkele keren.

Dominique Nelissen is MfN Registermediator.