Van der Hoeven Nelissen Mediation Onderhandelen

Missie

Onze Missie of Mission Statement

Wij beogen wederzijds respect en vertrouwen op een vanzelfsprekende manier in te bouwen in samenwerken en onderhandelen vanuit een geïntegreerd concept waarin vaardigheden, grondhouding en systematiek de drie dimensies zijn. Zo creëren we onderscheidend betere oplossingen voor complexe vraagstukken en tegelijkertijd betekenisvolle relaties tussen mensen. Door zelf intrinsiek ‘mooier’ met anderen om te gaan, maken we het voor anderen aantrekkelijk ook zo met ons om te gaan. Ons handelen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: zakelijk, transparant, luisterend, vertrouwend en respectvol.