Van der Hoeven Nelissen Mediation Onderhandelen

Informatie eendaagse module “Juridische Dag”

Praktische informatie

Waar blok I en II sterk gericht zijn op vaardigheden, richt de Juridische Dag zich op de belangrijkste juridische aspecten van mediation. Aan de orde komen de MfN Mediationovereenkomst, het MfN Reglement 2008, de Gedragregels voor de MfN Registermediator, de vaststellingsovereenkomst, klacht- en tuchtrecht en beroepsaansprakelijkheid. Er wordt veel aandacht besteed aan de toepassing van deze aspecten in de mediationpraktijk. Ook wordt er geoefend met ethische dilemma's en proefvragen die anticiperen op de Kennistoets. De Juridische Dag kan uitsluitend in combinatie met de zesdaagse worden gevolgd.