Van der Hoeven Nelissen Mediation Onderhandelen

U wilt zich als MfN Registermediator verder bekwamen

Een mediator is nooit af. Er is altijd ruimte voor verdere ontwikkeling. Wij kunnen u daarbij op verschillende manieren ondersteunen.

  • Terugkomdagen: enkele keren per jaar organiseren we terugkomdagen voor oud-deelnemers van onze basisopleiding. Deze dagen worden gebruikt om de stof van de basisopleiding op te frissen en aan te vullen met diepere inzichten. Deelnemers wisselen hun ervaringen uit en, zoals in de basisopleiding, is er volop ruimte om te oefenen. Een ander vast agendapunt zijn capita selecta, onderwerpen waar deelnemers speciale aandacht voor vragen.
    De terugkomdagen beslaan vijf dagdelen in twee opeenvolgende dagen en zijn residentieel. De MfN heeft 7 PE-punten toegekend aan de terugkomdagen.
  • Coaching: coaching kan betrekking hebben op een bepaalde, lastige situatie in een lopende mediation en algemener van aard zijn. In het laatste geval wilt u uw ervaringen als mediator in ruimere zin bespreken. Voor het een en het ander staan we u graag met raad en daad bij. Neem in deze gevallen contact op met onze bureaumanager Carolien Schouten.
  • Co-mediation: u kunt om allerlei redenen behoefte hebben een mediation samen met een andere mediator te doen. Wellicht wilt u de kunst in de praktijk nog eens afkijken, wellicht wenst u een vangnet in de vorm van een ervaren mediator. Het kan ook in de aard van de mediation liggen. Een mediation waarbij veel partijen betrokken zijn, of partijen die uit veel personen bestaan. Vier ogen en vier oren zien en horen meer. We zijn graag bereid in dergelijke gevallen met u te mediaten.