Van der Hoeven Nelissen Mediation Onderhandelen

U zoekt een ervaren MfN-gekwalificeerd mediator

Wij hebben sinds de introductie van mediation in Nederland in 1995 grote ervaring opgedaan als mediator op vele terreinen. Langer al dan dat treden we op als bemiddelaar en vertrouwenspersoon in aangelegenheden die een vertrouwelijke en diplomatieke benadering vereisen.

We zijn actief op de volgende gebieden:

 • Werkgever – werknemer en arbeidsverhoudingen

  • exitmediation
  • functioneringsproblemen
  • problemen in de samenwerking tussen medewerkers
  • problemen in de samenwerking tussen leidinggevenden en medewerkers
  • problemen in de samenwerking tussen leidinggevenden en teams
  • bestuurder versus ondernemingsraad
  • problemen binnen ondernemingsraden
 • Business to business
  • vastgelopen fusie- of overnameprocessen
  • defusies en management buy out
  • intellectuele eigendom
  • kwesties omtrent contracten
  • huurkwesties
 • Samenwerkingsproblemen
  • verstoorde verhoudingen binnen diverse maatschappen
  • verstoorde verhoudingen tussen instituties
  • verstoorde verhoudingen binnen de politieke context
 • Letselschadezaken
 • Echtscheidingen
 • Familiekwesties

Aanpak

Steevast onderzoeken we of de kwestie die wordt voorgelegd inderdaad het best kan worden opgelost door middel van mediation. De praktijk leert dat mediation niet altijd de meest efficiënte en effectieve manier is om een geschil op te lossen. We overleggen hierover in alle openheid met onze opdrachtgevers en geven een advies voor de aanpak.

De volgende stap bestaat uit het ophalen van wat er leeft bij partijen. We lenen ons luisterend oor en brengen op basis daarvan, in dialoog met de partijen, in kaart waar het in het geschil werkelijk om draait. Al naar gelang de omstandigheden doen we dat in aparte gesprekken dan wel in sessies met alle betrokkenen aan tafel.

De zaken waar het partijen werkelijk om te doen is, vormen de agenda voor de fase waarin allerlei opties worden gegenereerd ter oplossing van de kwestie. Wij als mediator stimuleren hier de creativiteit van partijen. Op basis van de mogelijke oplossingen kiezen partijen tot slot de oplossing die voor beiden het best past en maken hierover bindende afspraken.

Mediation is een vormvrij proces. Daarin ligt ook de grote kracht. Door het ontbreken van allerlei formele vereisten zoals in het procesrecht kan de mediator iedere keer weer met de nodige lenigheid een weg kiezen die in de gegeven omstandigheden snel en effectief tot een oplossing leidt. Dat mag niet ten koste gaan van de transparantie van het proces voor partijen. Daarom is kenmerkend voor onze aanpak dat we iedere stap en interventie in het proces kunnen duiden. Of, met andere woorden: de lenigheid van de mediator versterkt de noodzaak verantwoording af te kunnen leggen aan partijen over de gekozen regie.